poniedziałek, 14 października 2019

O G Ł O S Z E N I A

 22.08.2018

REKRUTACJA PERSONELU PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Tak na TIK w SP-3 –podnosimy jakość kształcenia”, dofinansowany ze środków RPO województwa podkarpackiego 2014-2020, kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem głównym projektu jest podniesienie na wyższy poziom kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK , nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W związku z realizacją zadania 4  ogłoszony zostaje nabór do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów. (szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie: https://projekt-sp3-rz.blogspot.com/search/label/Regulaminy i w Biurze Projektu pok.22)
Miejsce realizacji zadania
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów 
Rodzaj prowadzonych zajęć i częstotliwość:
-  zajęcia edukacyjno terapeutyczne (1godz./tydz.)
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (1 godz./tydz.) 
- zajęcia wyrównawcze z matematyki (1 godz./tydz.)
- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego (1 godz./tydz.)
- zajęcia rozwijające matematyczne  (1 godz./tydz.)
- zajęcia rozwijające przyrodnicze (1 godz./tydz.)
- zajęcia rozwijające informatyczne (1 godz./ tydz.)

Zainteresowani nauczyciele mogą składać formularze zgłoszeniowe do 14.09.2018 r.